Úvod

SMP – Služby, s.r.o. je dynamicky se rozvíjející společnost, která nabízí kvalitní a komplexní služby v obl. plynu, topení a vody vč. zhotovení projektové dokumentace. Společnost je dlouholetým členem Asociace stavitelů plynovodů a produktovodů (ASPP) a Českomoravského sdružení pro zemní plyn (ČMSZP).

Jsme držiteli nezbytných certifikátů pro naši činnost, certifikát dle TPG 923 01, oprávnění ITI (TIČR) k provádění montáží a oprav vyhrazených plynových zařízení a oprávnění TIČR k činnosti revize a zkoušky vyhrazených plynových zařízení. Čerpáme dotaci na projekt Komplexním vzděláváním proti hospodářské krizi ve stavebnictví, stáhnout.

Služby společnosti

  1. výstavba a rekonstrukce NTL a STL plynovodů (plast, ocel)
  2. výstavba plynovodních přípojek (plast, ocel)
  3. výstavba odběrných plynových zařízení (OPZ)
  4. komplexní realizace a rekonstrukce instalací v domech – voda, plyn, topení, sanita, vzduchotechnika
  5. realizace a rekonstrukce plynových kotelen bez omezení výkonu
  6. revize a zkoušky vyhrazených plynových zařízení

více o činnosti společnosti