Kvalitní a spolehlivé služby
Certifikát BQ ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 Certifikát GAS Členství v ASPP Technický partner RWE GasNet

Naše služby

Předkládáme kompletní nabídku služeb a činností společnosti:

 • komplexní výstavba, rekonstrukce a přeložení NTL a STL plynovodu do tlaku 5 baru – plast a ocel
 • komplexní výstavba, rekonstrukce a přeložení plynovodních přípojek a odběrných plynových zařízení – plast a ocel, vč. zemních prací, dodávky a montáže skříně HUP, regulátoru tlaku plynu, vymístění plynoměru, tlakových zkoušek, revizí a zajištění projektové dokumentace a geodetického zaměření realizovaných staveb
 • odpojení plynovodních přípojek, vč. zabezpečení nezbytné dokumentace
 • realizace nových a rekonstruovaných rozvodů plynu, studené užitkové vody, odpadů, teplé vody, topení, hydrantů, vč. dodávky a montáže sanitárních předmětů a vzduchotechniky, a to jak v rodinných a bytových domech, tak i průmyslových a jiných objektech
 • dodávka a realizace plynových kotelen s výkonem do 100 kW
 • dodávka a montáž plynových spotřebičů (kotel, ohřívač vody, sporák)
 • odstraňování poruch na plynárenských zařízeních do tlaku 5 baru
 • montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených plynových zařízení
 • prodej montážního materiálu, regulátorů tlaku plynu, skříní HUP, atd.
 • poradenství v oboru plynárenství – plynofikace bytů, rodinných domů, jiných budov
 • zprostředkování projekční činnosti v plynárenském oboru společnosti Gazoprojekt Czech s.r.o.

Pro všechny výše uvedené činnosti je společnost plně vybavena jak personálně, tak i technicky. Udělené certifikáty, osvědčení, oprávnění a nastavený systém řízení společnosti garantuje kvalitní a korektní služby pro všechny naše zákazníky a obchodní partnery.

Spolupráce s námi se vyplatí!