Kvalitní a spolehlivé služby
Certifikát BQ ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 Certifikát GAS Členství v ASPP Technický partner RWE GasNet

Certifikáty a oprávnění

Firma SMP – Služby, s.r.o. je od roku 2003 držitelem certifikátu systému managementu jakosti ČSN EN ISO 9001:2009 v oblasti montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených plynových zařízení, přípravné práce a provádění drobných staveb pro vyhrazená plynová zařízení, projektová a inženýrská činnost pro plynárenská zařízení a technická zařízení budov, poradenství v oboru plynárenství.

Certifikát dle normy Systém řízení Platnost
ČSN EN ISO 9001:2016 Systém managementu kvality do 1. 2. 2021
ČSN EN ISO 14001:2016 Systém environmentálního managementudo 1. 2. 2021
ČSN OHSAS 18001:2008 Systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při prácido 1. 2. 2021
Certifikát společnosti GAS s.r.o. Certifikace GAS do 11. 1. 2019
Certifikát členství v ASPP Členství v ASPP do 31. 12. 2016
Oprávnění Vydavatel
Oprávnění ITI (TIČR) k provádění montáží a oprav vyhrazených plynových zařízení TIČR
Oprávnění TIČR k činnosti revize a zkoušky vyhrazených plynových zařízení TIČR

Politika integrovaného řízení systémů managementu kvality, environmentálního managementu a bezpečnosti práce společnosti SMP-Služby, s.r.o.